INSCHRIJVINGSFORMULIER.

INSCHRIJVINGEN
Lees eerst de mogelijkheden hierna:

Hoe inschrijven ?

-U had U vorig jaar (2016) ingeschreven voor de Schelderegatta en een nieuwe inschrijving is identiek: stuur het voorlopig Cruiser Rating formulier – dat we U opstuurden per e-mail – naar inschrijving@schelderegatta.be en betaal EUR 70.00 op rekening BE84 0017 7540 6659 – BIC GEBABEBB met vermelding van bootnaam en zeilnummer.  Uw inschrijving voor zowel de Schelderegatta 2017 als voor Cruiser Rating is effectief nadat uw betaling is ontvangen.

-Als U reeds een Cruiser Rating 2017 heeft aangevraagd dan stuurt U ons gewoon een copie van dit formulier op per e-mail naar inschrijving@schelderegatta.be.  Uw inschrijving gebeurt dan automatisch en is effectief nadat uw betaling van EUR 50,00 is ontvangen op rekening BE84 0017 7540 6659 – BIC GEBABEBB met vermelding van bootnaam en zeilnummer.

-De andere mogelijkheid is het inschrijvingsformulier te downloaden van deze website, volledig in te vullen, bewaren als bootnaam/zeilnummer en ons terug te sturen naar inschrijving@schelderegatta.be.  Betaal EUR 70.00 op rekening BE84 0017 7540 6659 – BIC GEBABEBB met vermelding van bootnaam en zeilnummer.  Uw inschrijving voor zowel de Schelderegatta 2017 als voor Cruiser Rating is effectief nadat uw betaling is ontvangen.

-Geen computer, geen e-mail of niet erg vertrouwd met voorgaande mogelijkheden: geen nood want dan vraagt U een inschrijvingsformulier dat U manueel invult en terugbezorgd met de betaling zoals hierboven uitgelegd. Ons telefoonnummer: +32.3.219.27.84.  Heeft U downloadproblemen kan U ook een e-mail sturen aan inschrijving@schelderegatta.be en we sturen U een inschrijvingsformulier op.

De inschrijvingen kunnen vervroegd worden afgesloten zodra het maximum toegelaten aantal deelnemers is bereikt.

Klik hier voor het volledig inschrijvingsformulier: downloaden, invullen op uw computer, bewaren met bootnaam en zeilnummer en opsturen naar inschrijving@schelderegatta.be. Uw inschrijving is pas effectief nadat uw betaling is ontvangen.